whatsapp phone

תחבורה לעריות ומועצות מקומיות

תחבורה לעריות ומועצות מקומיות

שירות הסעות לעריות ומועצות מקומיות כולל בתוכו המון סוגי נסיעות, לדוגמא:
הסעת תלמידים לבתי הספר והגנים
הסעת עובדים
הסעות טיולים, ימי עיון ואירועים למבוגרים ולילדים (במסגרת חוגים)

חברת הסעות סגל הינה חברת הסעות וותיקה ובעלת מוניטין גבוהה, דאגה לנוחות ובטחון הנוסעים ולכן שיתוף הפעולה עם עיריות ומועצות מקומיות נעשה באופן שותף ומלא.

צי הרכב של החברה מתאים לסוגי נסיעות שונים, כלי רכב מפוארים ונוחים, העוברים בדיקה של קצין בטחון באופן קבע, מונעים על ידי נהגים העוברים הכשרה והדרכה בטרם כל נסיעה וכמובן בעלי הרישיונות המתאימים, אם להסעת ילדים או לכל נסיעה אחרת.

"אצלנו לא חשובה רק המטרה-חשובה הדרך" ולכן השירות והבטיחות הם במקום הראשון!