whatsapp phone

השכרת הסעות מוסדות וחברות

כמו גם עיריות ומועצות מקומיות כך מוסדות וחברות המכירות את חברת הסעות סגל למעלה מעשרים שנה, מזמינות שירותי הסעות שונות, הסעות עובדים, הסעות לימי כיף, טיולים והדרכות הן לנסיעות על פי לוח סמנים קבוע או לנסיעות מזדמנות.

חברת סגל הסעות מעדכנת את צי הרכבים כך שיהיה נוח לנוסעים הן בנסיעות קצרות והן בנסיעות ארוכות, כמובן שכל הרכבים עוברים בדיקה של קצין בטחון, חברת סגל הסעות הינה בעלת רישיון הפעלה של משרד הסעות וכל הנהגים בעלי הרישיונות וההכשרה הנדרשת.

צי הרכב הרב מאפשר מענה להסעות על פי משמרות העבודה, על פי כמות העובדים וכמובן פיזור על פי קווים מתואמים מראש.

אנו נדאג לאסוף את העובדים בזמן לעבודה ולהחזיר אותם בבטחה לביתם.

חברת הסעות סגל מחזיקה בצי רכבים הכולל: מיניבוסים, מידיבוס, מוניות ועוד.