whatsapp phone

הסעות נכים ולאנשים עם מוגבלות

תחבורה לבעלי מוגבלויות ונכים

הסעות לבעלי מוגבלויות דורשות רכבי הסעות מיוחדים, בהתאם לצרכי הנוסעים ובכדי שתהיה להם הנוחות המרבית.
נהגי הסעות סגל נבחרים בקפידה ועל אחת כמה וכמה אלו המשמשים כנהגים בכלי רכב לבעלי מוגבלויות כך שתהיה להם הסבלנות הנדרשת וכמובן היכולת להוביל בבטחה את הנוסעים – בנסיעות קבועות אנו דואגים כי יהיה נהג קבע כך שיכיר את הנוסעים.

רכב הסעות לבעלי מוגבלויות מאובזר בציוד מיוחד לנכים, אם זה כיסא גלגלים, נכים שאינם מסוגלים לנוע בעצמאות.
הסעות לבעלי מוגבלויות הינם הסעות לטיולים, הסעות תלמידים וכמובן למוסד רפואי כך שיהיה נוח, בטוח ונגיש ללא קושי.

לרוב רכב הסעות יהיה מאובזר במעלית חשמלית (לעלייה או ירידה מהרכב), דלת רחבה למעבר כיסא גלגלים ומקום מרווח לכיסא הגלגלים, מעקה בטיחות וחגורות המתאימות גם לכיסא גלגלים וכמובן מקום ישיבה למלווים.